Người đã sang định cư ở nước ngoài thì có được hưỡng lương hưu ở Việt Nam?

ÔngChu Văn Keng sinh năm 1951, tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từ tháng 5/1972 đến tháng 1/1974 là lính Hải quân, từ tháng 2/1974 đến tháng 5/1988 là cán bộ Thống kê, sau đi tại Đức, hết thời hạn, từ năm 1990 đến nay ông Keng tiếp tục ở lại Đức sinh sống và làm việc. Ông Keng hỏi, ông có được hưởng không?

nguoi dinh cu nuoc ngoai Người đã sang định cư ở nước ngoài thì có được hưỡng lương hưu ở Việt Nam?

Về vấn đề này, bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Ngày 13/7/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định việc tính thời gian công tác để hưởng chế độ hưu trí, đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang được cơ quan, đơn vị cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn đã hợp pháp ra nước ngoài, đã về nước trước ngày 1/1/2007 nhưng không đúng hạn.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành chưa có quy định giải quyết chế độ hưu trí đối với người đang định cư tại nước ngoài như nêu trong kiến nghị.

Theo chinhphu.vn

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>